Contacts

Unitary Enterprise “Braslav Lakes”

The Republic of Belarus, Vitebsk region

211970 Braslav`s boundary, ul.Rybhoznaya 15

Tel. / Fax: (8-02153) 60 484;

(8-02153) 32 150, 60 865;

vel. (8029) 102-78-29, Vel. (8029) 198-33-62

Skype: Unitary Enterprise “Braslav Lakes”

El. mail: tb-bl-2@tut.by